TVIS forsyner seks fjernvarmeselskaber i Trekantområdet med 95% CO2-neutral fjernvarme via 83 km rørledninger og 55 stationsanlæg

I samarbejde med ABB har PCSYS leveret PM5, vores nyeste generation software til styring af vedligehold med fuld integration til ABB’s SCADA system 800xA.

PM5 anvendes til styring og dokumentation af planlagte vedligeholdsopgaver og rapporterede fejl i det vidt forgrenede distributionsnet.

Operatører kan direkte i SCADA systemet oprette en fejlbeskrivelse i PM5. Ved at højreklikke på en defekt enhed på overvågningsbilledet kaldes en fejlmeldingsdialog frem. De grundlæggende informationer om enheden er forudfyldt. Fejlen beskrives og oprettes automatisk i PM5 databasen og er nu tilgængelig for vedligeholdspersonalet.

Virksomhedsprofil: TVIS er et transmissionsselskab, hvilket betyder, at de overvåger og udvikler leveringen af fjernvarme til seks fjernvarmeselskaber, som forsyner omtrent 55.000 forbrugere i Trekantområdet. Det svarer til en forsyning af cirka 83.000 husstande eller 183.000 borgere.

Løsninger leveret:

  • PM5 Vedligehold

Fordele ved løsningen:

  • Større sikkerhed for korrekt indberetning af fejlhændelser

Beskrivelse af løsning: Ved hjælp af PM5 kan TVIS nu effektivisere fejlmeldinger.